Amendamente de modificare ale Proiectului de Regulament - Legii 51/1995

CĂTRE: Baroul București, Decanul Baroului București, Consiliul Baroului București, titulari și redactori ai proiectului de Regulament prezentat pe site-ul Baroului București spre consultare până la 22 iulie 2019;
ÎN ATENȚIA: Baroului București, Decanului Baroului București, Consiliul Baroului București;
REFERITOR: Amendamente de modificare a proiectului de Regulament, prin raportare la promulgarea Legii pentru modificarea unor dispoziții din Legea 51/1995;

Stimate domnule Decan al Baroului București,

Stimați membri ai Consiliului Baroului București,

Subsemnatul, Alexandru A. Păun, avocat în cadrul Baroului București din data de 15.01.2003, identificat prin card 4000-410-020-719, dat fiind că pe site-ul Baroului a fost publicat un nou anunț, la data de 19.07.2019, legat de promulgarea Legii de modificare a Legii 51/1995, cu impact direct asupra Adunării Generale de Alegere a Organelor de Conducere a Baroului București, consultarea fiind prelungită cu 1 (una) zi, transmit următoarele propuneri.
Amendamente ale Regulamentului ce solicit a fi adoptate in corpore:

1. Forma din Proiect:

IV. Demnitati și funcții eligibile
6 Adunarea va alege urmatoarele organe de conducere:
– Consiliul Baroului, format din 15 (cinsprezece) membri.

Amendament nr. 1 adus formei din proiect :

IV. Demnitati si functii eligibile
6 Adunarea va alege urmatoarele organe de conducere:
......
– Consiliul Baroului, format din 21 (douăzecișiunu) membri.

 

Motivare:

Modificarea Legii prevede un număr de 21 de consilieri deoarece numărul avocaților de aproape 10 prin raportare la cel mai mic barou, este de cel puțin 5 ori mai mare. Cum propunerea aparține Baroului București actuala conducere, acesta urmează a o suține corespunzător, motivarea actului normativ fiind lapidară.
Apreciez că se impune în cazul majorării numărului de consilieri păstrarea aceluiași buget spre a nu genera sub nicio formă cheltuieli în plus pentru Baroul București, acest buget raportându-se la număru de 21 de consilieri și nu de 15, indemnizațiile fiecărui consilier urmând a scădea corespunzător.
Dl. Decan Ion Dragne, autorul propunerii din partea Baroului București și Dl. Consilier Daniel Fenechiu, co-autor al expunerii de motive, urmează să își susțină corespunzător punctele de vedere cu amendamentul subsemnatului, privind bugetul alocat de la Baroul București.

2 Forma din proiect:

59 In situatia reconvocarii, a doua Adunare se va organiza sub forma unei adunari deschise, ce va avea loc pe durata mai multor zile consecutive, intervalul de timp pentru votare urmand sa fie stabilit prin hotararea
Consiliului.
60 In cadrul Adunarii deschise, exprimarea votului se va realiza in spatiul/spatiile special amenajate in vederea votarii, la sediul baroului sau in alte locatii expres indicate in hotararea Consiliului. Pe toata durata
desfasurarii Adunarii, derularea procesului de votare va fi supravegheata permanent de membrii Comisiei nr. 1.
61 In cazul Adunarii deschise reconvocate, atributiile Prezidiului si ale Presedintelui Adunarii vor fi preluate de Comisia nr. 1, respectiv de Presedintele acesteia.
62 In situatia in care perioada desfasurarii Adunarii deschise include si zile lucratoare, este permisa  amplasarea unor urne si a unor birouri de inregistrare participanti in spatiile baroului din cadrul instantelor de judecata, pentru a permite avocatilor care isi desfasoara activitatea la instante sa isi exprime votul, sub supravegherea membrilor Comisiei nr. 1

Amendament nr. 2 adus formei din proiect:

59 In situatia reconvocarii, a doua Adunare se va organiza sub forma unei adunari deschise, ce va avea loc pe durata a cel mult șapte zile consecutive, intervalul de timp pentru votare urmand sa fie stabilit prin hotararea Consiliului, care va răspunde pentru cheltuielile antrenate de măsuri neadecvate.
60 In cadrul Adunarii deschise, exprimarea votului se va realiza intr-un spațiu unic amenajate in vederea votarii, numai la sediul baroului care să fie adecvat supravegherii și sigilării în perioadele în care nu se votează precum și efectuării numărătorii electronice ce se va derula imediat după închiderea procesului de votare în mod continuu până la afișarea rezultatelor. Pe toata durata desfasurarii Adunarii, derularea procesului de votare va fi supravegheata permanent de membrii Comisiei nr. 1
61 In cazul Adunarii deschise reconvocate, atributiile Prezidiului si ale Presedintelui Adunarii vor fi preluate de Comisia nr. 1, respectiv de Presedintele acesteia.

62 Art. 62 va dispărea complet în forma finală a regulamentului.

Motivare:
Conducerea actuală a anunțat ca un succes diminuarea cvorumului la 30%, care aduce cvorumul la numărul de avocați prezenți la a doua convocare din luna mai, astfel că o Adunare deschisă, cu urne care pe unde, fără o reglementare clară detaliată și fără ajustarea reală a numărului de membri ai comisiilor, subcomisiilor, denotă lipsă de seriozitate în abordare și vădește existența unei alte agende la nivelul redactorului regulamentului.
Conducerea are acum o Lege și mijloacele statutare și legale de a mobiliza colegii la vot, are mijloacele statutare și legale de a exclude avocații considerați străini de profesie prin lipsa de activitate și plată întinsă pe ani de zile spre a clarifica cvorumul real, la acest moment existând premisele suspendării avocaților ce nu vor achita restanțe mai vechi de trei luni la nivelul datei de 15.09.2019, potrivit anunțurilor publice pe site-ul baroului.
Cu toate că expunerea de motive a Legii reține că nerealizarea cvorumului este un eșec, aceasta plasează vina în sfera avocatului care nu s-a prezentat și nu a conducerii Baroului, care a făcut tot ce a putut. În realitate, vina este a Conducerii Baroului care ar trebui să o asume public și nu să dea vina pe proprii avocați pentru că lipsa cvorumului este rezultatul inactivității conducerii, iar soluțiile nu trebuiau să vină în pripă și pe final cu adoptarea unei legi în procedură de urgență.
Eu personal voi încuraja colegii să vină la vot, dar candidații nu preiau obligațiile conducerii, care pentru simplul fapt că a beneficiat de unul sau mai multe mandate, nu este scutită de a asigura prezența la vot a membrilor Baroului București, îndemnând la aceasta din timp, în mod public și explicând colegilor consecințele în bugetul de cheltuieli cu privire la lipsa cvorumului.
Actuala conducere a baroului trebuie să conștientizeze că nu poate arunca vina unui mandat prost pe avocații din Baroul București, care cu toate dificultățile generate de pasivitatea conducerii profesiei, continuă să profeseze și să achite taxe într-un mediu toxic, ostil, care face din avocatură o profesie cu o speranță de viață redusă cu 10 ani față de orice altă profesie!
22.07.2019
Cu deosebită considerație,
Avocat Alexandru Păun
TOP