Raport de activitate al mandatului din 12.04.2022 până în prezent

La alegerile din anul 2019, am obținut voturile a 646 de colegi și colege, fapt ce a condus la ocuparea poziției de consilier supleant, imediat după ultimul membru al Consiliului.

În urma demisiei dlui. Profesor Mihai Adrian Hotca -la 29.03.2022-, am preluat demnitatea de consilier la data de 12.04.2022. Mandatul meu a durat astfel un an și jumătate.

Ce am făcut în perioada aceasta?

Demersurile privind reducerea cotei de contribuție la CAA

În ciuda previziunilor unui demers judiciar anevoios, am rămas fidel concepției mele expuse la Congresul Avocaților din 2019, susținând în continuare că nu există necesitatea majorării cotei CAA.

Astfel, după inițierea unei petiții împreună cu colega Ioana Cornescu (semnată de 1.324 avocați) în urma căreia președintele UNBR ne asigurase că nu vor fi majorate contribuțiile, împreună cu doamna avocat Marcu Corina, doamna avocat Trăistariu Irina și încă 100 de avocați am formulat acțiune în instanță pentru anularea hotărârilor 227, 228 și 229/2021 ale UNBR.

Înregistrată în septembrie 2022 și pasată între instanțe, ajungându-se la conflict negativ de competență, după 1 an, acțiunea se află de abia pe rolul ICCJ pentru soluționarea conflictului negativ de competență (dosar nr. 6725/2/2022).

În calitate de consilier am fost permanent atacat

Să fii consilier în Baroul București și să te opui adoptării unor decizii care fac rău colegilor pe care îi reprezinți nu este simplu deloc. Încep atacurile.

Chiar și așa, nu am renunțat și am luptat. Decanul însuși și-a asumat rolul de a se asigura că nu voi deveni consilier și a pronunțat o decizie abuzivă de cenzurare a onorariilor de avocat.

Am atacat în instanță și am câștigat definitiv.

Transparență

De la începutul mandatului meu (12 aprilie 2022) am solicitat Deciziile Decanului, necesare derulării legale a activității Consiliului Baroului. Decanul însă a refuzat în scris, la 20.12.2022, ca de altfel pe toată durata mandatului. Astfel, am fost nevoit să îmi exercit mandatul în orb, necunoscând multe dintre cele care se decid netransparent și foarte probabil nelegal la nivelul Baroului București.

Am solicitat în repetate rânduri înregistrarea audio a ședințelor Consiliului Baroului, lucru necesar pentru îndreptarea erorilor sau omisiunilor din procesele-verbale sau a unor neclarități legate de vot, dezbateri, puncte de vedere, însă Decanul a refuzat să supună la vot în ședința Consiliului;
Am solicitat publicarea pe site-ul Baroului București atât a hotărârilor CBB, cât și a deciziilor ce conțin aspecte disciplinare, fie interpretative, fie cu valoare jurisprudențială. Nici această solicitare nu a fost supusă votului CBB. Consilierii BB nu au cunoștință ce scrie în hotărârile CBB semnate și arhivate, acestea nu se comunică din oficiu membrilor CBB și nu sunt postat integral pe site, așadar de multe ori nu putem verifica în ce măsură reflectă realitatea. Accesul la acestea nu este permis.

Cu toate că inițial, când am solicitat să se publice deciziile disciplinare cu relevanță interpretativa si jurisprudențială, Consiliul a aprobat in unanimitate, acestea nu au fost publicate niciodată pe site. Din acest motiv, cu o săptămână în urmă le-am cerut fizic Decanului. Acesta a refuzat susținând că nu există asemenea decizii, a supus din nou votului CBB care a respins solicitarea ”cu majoritate” (cu toate că inițial se votase în unanimitate pentru) Mă întreb ce rol au cei care votează la ordin împotriva propriei conștiințe?

Propuneri privind modificarea taxelor

Am solicitat recalcularea tuturor taxelor percepute de Barou confraților. Taxele nu au nicio bază de calcul prin raportare la serviciul prestat – de exemplu taxă emitere adeverință - 50 lei, iar activitatea angajaților este deja suportată din bugetul Baroului, aceștia având salariu lunar. În special am cerut eliminarea taxei de “reînscriere in tablou” vizând suspendarea pentru neplata taxelor CAA. Am apreciat neconstitutionala o triplă sancțiune (1. Suspendarea din profesie, 2. Plata de penalități, 3. Taxa de reînscriere 4.800 lei). Propunerea a fost respinsă cu votul majorității membrilor CBB.

În scop pur electoral propunerea eliminării taxei a fost introdusă de către Decan pe Ordinea de zi din data de 12.09.2022, fără nicio fundamentare tehnică și fără o propunere scrisă - a făcut-o doar în scop electoral.

Luări de poziție privind organizarea alegerilor

Am criticat vehement și am și contestat în termen legal Regulamentul privind organizarea alegerilor, deoarece permite fraudarea alegerilor, așa cum s-a demonstrat si in 2019, dar Consiliul a votat pentru aprobarea Regulamentului, un regulament nelegal în opinia mea, adoptat cu încălcarea unor dispoziții exprese ale legii și evident cu votul meu împotrivă. În 2019 am demonstrat că procesul electoral a fost viciat de firma ce a asigurat numărarea voturilor;

Demersuri împotriva avocaturii clandestine

o Am realizat personal un audit al resortului pentru apararea profesiei si am constatat ca in 4 ani au fost formulate aprox 100 plângeri penale împotriva terților care au exercitat fara drept profesia, soldate cu 2-3 trimiteri in judecata. Drept urmare, bugetul alocat acestui resort a fost cheltuit degeaba. Nu a existat și nu există interes real în combaterea avocaturii ilegale și nu există o estimare a pierderilor profesiei de avocat generate de acest flagel. Am cerut reorganizarea totală a acestui resort în speranța că după alegerile din septembrie va exista o majoritate care sa susțină acst demers;

o În toate ședințele CBB m-am opus luării unor decizii la limita dispozițiilor legale în vigoare dar de multe ori nu le-am putut împiedica. Cu titlu de exemplu desemnarea societății care gestionează procesul electoral – Intra Connect S.R.L., s-a realizat nelegal deoarece prerogativa asigurării corectitudinii și securității procesului electoral este una ce revine eminamente Consiliului Baroului conform art. 541 alin. 3 din Legea 51/1995. Cu toate că mai mulți membri ai CBB au votat argumentând în același sens. ”Votului majorității” a girat alegeri incorecte iar contractul cu Intra Connect este semnat în secret de către Decan, acel contract pretinzându-se că ar asigura corectitudinea algerilor.

Digitalizarea

Am propus de la încă de la încpeutul mandatului automatizarea și digitalizarea anumitor procese/proceduri în cadrul Baroului, cum ar fi evidența asigurarilor profesionale – care se face manual de către un angajat care completeaza pentru 10.000 de oameni, digitalizarea dosarelor disciplinare și publicarea jurisprudenței disciplinare, scanarea lucrărilor și asigurarea accesului la acestea on-line, toate aceste măsuri fiind respinse pentru că nu există buget sau nu sunt soluții tehnice.

Asumarea unei poziții ferme față de modificările legislative recente

Pe final de mandat, am solicitat convocarea unei ședințe extrordinare pentru a declanșa un protest amplu fata de majorarea CASS, dar si includerea temelor esențiale ce paralizează avocații în derularea activităților de zi cu zi de ani buni de zile. Am propus un protest pe termen lung, cu măsuri graduale și eficiente, astfel încât avocatura sa revină la punctul ei de origine ca profesie. Aceasta era voința membrilor profesiei pe care îi reprezint, propunerea venind în urma consultării publice.

Demersurile mele au rămas însă fără rezultat. În prima ședință convocată nu s-a îndeplinit cvorumul de ședință. După ce am făcut publice aceste aspecte, colegii absenți au binevoit să se prezinte, dar au votat împotrivă, degrevându-se de responsabilitatea pe care au transferat-o în sarcina consiliului UNBR în scopuri pur electorale.

Cu alte cuvinte, Baroul București nu trebuie să aibă un punct de vedere prin organul său de conducere potrivit opiniei majorității aflate la putere de mai bine de 30 de ani.

Am analizat și am propus soluții legale în peste 51 de cauze disciplinare motivând scris cu soluțiile propuse Consiliului care le-a adoptat prin vot. Veți fi surprinși dar, în prezent, majoritatea deciziilor CBB de clasare sau exercitare a actiunii disciplinare sunt complet nemotivate.

De ce candidez?

Pentru că am văzut deja cât de prost este organizat și funcționează Baroul București și cum s-a creat deja o ”castă” care face propria lege în interiorul Baroului, ignorând dispozițiile legale, ignorând interesul și voința copleșitoare a membrilor Baroului!

Pentru că schimbarea nu s-a produs rapid, în anul și jumătate în care am fost consilier, majoritatea care blochează schimbarea fiind încă tributară unor mentalități retrograde!

Sper ca la aceste alegeri majoritatea să decidă cu inima o schimbare majoră!

Sper într-o majoritate a CBB care să respecte legea și care să exercite mandatul pentru și în interesul celor peste 10.000 de avocați pe care îi reprezint și sper ca în viitor colegii avocați să ceară cu fermitate socoteală aleșilor pentru votul încredințat!

Suntem în impas!

Avocații Baroului București, simțim, vedem și realizăm că:

Ne-am pierdut direcția! Nu avem viziune! Nu avem leadership! Dar ceea ce doare cel mai mult, este că ne-am pierdut busola morală!

- Ne trebuie avocați care să fie un factor al schimbării, să transforme Baroul în ceea ce avocații și comunitatea pe care o servim așteaptă.

- Ne trebuie o viziune prin care fiecare avocat să se simtă sprijinit, avocații să-și regăsească simțul apartenenței la Baroul București, să nu mai existe discriminări, să redăm avocaților demnitatea și unitatea.

- Fiecare dintre noi trebuie sa aibă o voce, fiecare să fie tratat corect, echitabil și cu respect.

Ne lovim de lipsa de profesionalism a organelor de conducere: nu exista o viziune, nu există planuri strategice către care să ne indreptam, nu știm unde ne dorim să ajungem.

- Suntem în avantaj cu oamenii pe care-i avem, care sunt din ce în ce mai pregătiți profesional, avem suficiente fonduri financiare proprii și posibilitatea de a accesa și alte programe pentru ca lucrurile să se îmbunătățească. Dar, în realitate, asta nu se întâmplă.

- Cei care candidează la funcții de conducere nu au răspuns de ce vor ei să ne conducă, ce schimbare vor să vedem la Baroul București, cum se va face aceasta schimbare despre care toți vorbesc în candidatura, dar uită de ea când după sunt aleși. Unde vedem ce au realizat oamenii cu un mandat, două ... trei, șapte sau nouă? Nicăieri!

Este permanent sub semnul întrebării ideea de carieră în avocatură. Colegi cu 10, 20, 30 de ani vechime vorbesc despre părăsirea profesiei. Nu este promovată armonizarea valorilor tradiționale ale avocaturii cu progresul tehnologic și cu ritmul alert al modificările sociale, legislative.

- Nu s-a adoptat o poziție fermă pentru promovarea avocaților și avocaturii în societate și pentru lupta în combaterea avocaturii clandestine care a proliferat permanent în forme din ce în ce mai diverse. Baroul a generat aproximativ 100 de plângeri penale în 4 ani ca măsură de apărare a profesiei !?.

- Nu există proceduri model accesibile oricărui avocat în privința reglementărilor GDPR, sau a procedurilor IT&C, Security, organele profesiei având îndatorirea atât să promoveze activități de formare și adaptare a avocaților, cât și de a pune la dispoziția acestora un mijloc standard de lucru în procedurile actuale.

- Nu există politici pe termen scurt, mediu și lung, ci doar o mentalitate de supraviețuire de pe azi pe mâine în filosofia de “las că merge și-așa”.

Ce îmi propun să fac în noul mandat, dar am nevoie de tot sprijinul vostru:

Apărarea profesiei trebuie să fie reală și efectivă

Așa cum vă spuneam și mai sus, am apreciat că Baroul București nu are un departament eficient de apărare a profesiei cu privire la fenomenul combaterii avocaturii clandestine, aspect contrazis de către Decan care mi-a solicitat să fac o analiză a acestui aspect, deși nu era un resort în care aveam atribuții directe, și să transmit propunerile mele Consiliului.

Am făcut această analiză și am constatat următoarele:

- din datele furnizate a rezultat că nu există o evidență exactă, precisă la nivelul Baroului cu privire la numărul de cauze, avocații desemnați, soluțiile date și documentele aferente procedurilor. În final, am reușit să obțin o listă a avocaților desemnați;

- în intervalul 2019-2023 s-au formulat și înregistrat un număr de 90 de plângeri penale formulate împotriva avocaturii clandestine (unii dintre avocații desemnați să reprezinte Baroul București nu au răspuns solicitărilor mele de a mă informa cu privire la numărul de dosare alocate și soluțiile dispuse în acestea);

- cele 90 de plângeri s-au finalizat invariabil cu clasări, cu 3-4 excepții (datele finale sunt în curs de transmitere), cazuri în care acțiunea penală a fost pusă în mișcare, fiind identificat un caz de încetare a acțiunii penale din cauza împlinirii termenului de prescripție, cu desființarea unor înscrisuri în ce privește acțiunea civilă;

- s-a constatat că un număr de aproximativ 80 (optzeci) de dosare au fost repartizate remunerat unui singur avocat din cei înscriși în listă, în timp ce unii dintre avocații ce au optat pentru această activitate în sprijinirea baroului nu au primit nicio lucrare, sau au primit una, două și, într-un singur caz, trei lucrări;

- nu a putut fi identificate numărul de clasări și dacă acestea au fost sau nu atacate cu plângere, sau numărul de respingeri sau admiteri ale unor plângeri împotriva soluțiilor de clasare (nefiindu-mi furnizate informații în acest sens).

Consider că acestea sunt motive întemeiate în susținerea propunerii de restructurare a acestui resort, el nejustificându-și existența și nici cheltuielile efectuate până în prezent.

Apărarea profesiei trebuie să fie o activitate desfășurată în mod real de către Baroul București și să apere în mod concret avocații și profesia, fiind necesar un departament care să funcționeze în mod real și care să fie structurat astfel:

Apărarea profesiei – acuzații penale privind avocaților

Apărarea profesiei – acuzații disciplinare, amenzi judiciare sau alte sancțiuni ori măsuri

Apărarea profesiei – combaterea reglementărilor sau practicilor fiscale sau de orice altă natură ce afectează activitatea avocațială în componenta financiară;

Apărarea profesiei – activități avocațiale și exercitarea acestora fără drept de către persoane fizice sau juridice.

Transparentizarea activității BB
#transparentaCBB

Am militat permanent pentru transparență la nivelul organelor de conducere ale profesiei. În calitate de Consilier al Baroului București am făcut publice dezbaterile importante din CBB, problemele sensibile pentru viitorul profesiei, solicitând colegilor implicare și participare la luarea decizilor care ne afectează viitorul.

Susțin importanța comunicării corpului profesional cu organele de conducere, stabilirea unui program obligatoriu de audiență pentru Decan și membrii Consiliului Baroului. Trebuie să spunem nu oamenilor retrograzi și netransparenți.

Transparența și consultarea membrilor Baroului trebuie să devină regula de bază!

Libertatea, autonomia și independența avocatului și avocaturii

Susțin aceste valori esențiale ale profesiei la orice nivel, suprimarea lor însemnând dispariția avocaturii însăși. Nu putem ceda esența profesiei nici prin digitalizare, nici prin subordonarea de facto sau de jure a profesiei și nici prin acceptarea unor prevederi legale aberante.

Orice imixtiuni în profesie și în exercitarea profesiei trebuie să înceteze și să nu permitem niciodată să ne pierdem libertatea, autonomia și independența!

Baroul București = barou autonom față de UNBR

UNBR nu a reușit să conserve sau să promoveze valorile fundamentale ale profesiei, din contră chiar a girat grave derapaje legislative ori administrative. Așadar cel mai mare barou din România, cu peste 10.000 de avocați, care contribuie cu mai bine de 80% din veniturile organelor de conducere în acest moment și care are o rată de finanțare la CAA a fondului de pensie de peste 105% în acest moment, poate deveni autonom pe model francez.

Merităm un Barou autonom și modern pe măsura muncii noastre!

Cota de contribuție CAA trebuie să revină 10%, iar fondul de pensii trebuie ”securizat” prin reglementarea administrării acestuia cu precizie și reasigurarea acestuia conform legii.

Cât timp Baroul București are o rată de finanțare de peste 100% este evident că o administrare cu randament bun a fondului ne poate susține cu o cotă de 10% și ajustarea plafoanelor spre a combate eroziunea inflaționistă. Cu un CAA central care a încasat în plin inflația nefiind capabil să ia nici măcar măsuri de protecție din acest punct de vedere, Baroul București va pierde ușor, ușor valoarea contribuțiilor la pensii.

Continuarea demersurilor deja propuse pentru stabilirea cauzelor care au determinat aplicarea de amenzi avocaților și dacă aceste amenzi au fost aplicate în mod abuziv

• Spre exemplu, ca urmare a numărului mare de amenzi aplicate avocaților de către judecătorul U.N. din cadrul Judecătoriei Brașov, consider că este necesar ca Baroul București să transmită o solicitare scrisă acestei instanțe pentru a comunica o situație detaliată cu amenzile aplicate avocaților, pe complete de judecată (penal, civil, alte materii), cu evidențierea separată a măsurilor dispuse de completele conduse de către domnul judecător Soare Andrei și indicarea, acolo unde este cazul, a soluțiilor adoptate în calea de atac prevăzută de art. 184 alin. 2 C. pr. pen..

Centralizarea și analiza sancțiunilor aplicate avocaților pentru verificarea respectării liberului acces la justiție și respectării dreptului la apărare, analiză care să vizeze măsurile pretins punitive, nejustificate ori excesive aplicate avocaților pentru fapte în exercitarea profesiei, prin amendare sau alte mijloace procedurale, corect sau greșit utilizate procedural, de către judecători sau organul de urmărire penală.

• Crearea unei secțiuni pe site-ul Baroului București la care avocații să aibă acces prin intermediul contului avocatului aferent acestui site, iar în cazul în care consideră că au fost amendați în mod nelegal sau netemeinic, să poată încărca documentele necesare și sesiza baroul pe baza unei cereri ce va conține elementele minimale necesare unei corecte analize. Cererile neîntemeiate să facă obiectul unor conferințe de stagiu profesional spre a corija eventuale conduite profesionale inadecvate, iar cererile întemeiate să facă obiectul demersurilor și comunicărilor publice și cu instituția care a aplicat sancțiunea, în scopul asigurării exercitării dreptului la apărare în limite legale și al eliminării practicilor intimidante sau disuasive la adresa avocaților.

Orice propunere ai va fi inclusă în programul meu. Te aștept cu ideile tale la [email protected]

TOP