De ce principiile noastre și nu ale mele?

Deoarece sunt principii care mă definesc atât pe mine cât și pe cei care îmi susțin candidatura, adică pe noi toți.

Susții și TU aceleași principii?

9 Principii care îmi definesc activitatea

Redobândirea prestigiului profesiei de avocat

Instanțele de judecată, parchetele, organele de cercetare penale și instituțiile publice, în ansamblul lor, ne tratează pe noi, avocații, ca pe niște participanți nedoriți, neinvitați, cel mult tolerați. Curierii executorilor judecătorești, experții judiciari, consilierii juridici si alte categorii profesionale, au de multe ori program separat la instanțe, în timp ce noi, avocații avem program și acces comun cu justițiabilii, intrând unul câte unul, bine păziți de jandarmi. Suntem jigniți, umiliți si amendați în fiecare zi de muncă, fără a exista nicio consecință pentru cei vinovați, dar, mai grav, fără nicio luare publică sau oficială de poziție din partea Baroului București sau a organelor UNBR. Paradoxal, există și un departament de apărare a profesiei! Fără recastigarea deplină a prestigiului profesiei, nu va exista niciodată cu adevărat stat de drept în România, dreptul fundamental la apărare fiind piatra de temelie a justiției!

Deciziile importante în Barou nu pot fi luate fără o majoritate legitim consultată

Anual, limita minimă și cea maximă a contribuției la CAA este majorată fără o consultare prealabilă de către o minoritate, motivele reale ale măsurii nefiind transparente. Cât timp BAROUL BUCUREȘTI, cel mai mare barou din țară, refuză rolul său de a reprezenta cu adevărat interesele propriilor avocați, vom rămâne sclavii unor decizii dictate. Înainte de încetarea mandatului Consiliului și Președintelui UNBR, anul acesta la 23.03.2019, pe ultima sută de metri, contribuția la CAA a fost din nou majorată, cu privire la plafonul maxim prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 434/23.03.2019 la suma de 1.452 lei, fiind inaugurată regula retroactivității obligațiilor de plată. În plină criză, fără niciun fundament economic transparent, în condițiile în care profesia a primit lovitură după lovitură, contribuția lunară aferentă Casei de Asigurări a fost majorată la 11% din venitul total brut al fiecărui avocat. Consiliul Baroului București trebuie să ia toate măsurile, prin reprezentanții săi din Consiliul UNBR, pentru a se reveni la cota inițială de 10%, cu reajustarea plafonului minim și a celui maxim pentru contribuția lunara. Dacă temeiurile economice (niciodată prezentate nouă, avocaților) se vor verifica și sunt reale, suplimentarea se va realiza prin majorarea cotei fixe maximale, astfel încât cei ce au venituri mari din profesie să contribuie cel puțin în egală măsură cu imensa majoritate a avocaților din Baroul București. În același moment de criză financiară resimțită din plin la nivelul profesiei, Consiliul UNBR, unde Baroul București are cei mai mulți reprezentanți raportat la oricare alt barou din țară, a decis efectuarea unei investiții majore, într-un complex de tratament balnear la Techirghiol, în fief-ul unui vicepresedinte demisionar al UNBR. În cadrul acestui complex, avocații, cei din contribuțiile cărora a fost efectuată investiția, au acces în aceleași condiții financiare mai proaste decat orice alt asigurat din sistemul public de stat. Mai grav, avocații care nu sunt asigurați în sistemul public de asigurări sociale de sănătate, sunt nevoiți să plăteasca în plus.

Restartarea activității Baroului București

Avocatura este sub un continuu asalt, puternic resimțit de fiecare dintre noi, dar Baroul București rămâne absent, având comportamentul unui simplu spectator. Ca avocați, suntem vulnerabili în fața abuzurilor ANAF, în fața taxelor publice locale aberante și impuse ilegal de autorități incompetente (taxa de salubritate, de exemplu), în fața preluării atribuțiilor de către alte corpuri profesionale, mediatori, notari, consilieri juridici, secretari de primărie, dar și în fața atacurilor ilicite nesancționate prompt, cu titlu de exemplu – Baroul Bota sau societățile de recuperări creanțe, care, deși s-au diminuat, nu au dispărut cu desăvârșire. Baroul București asistă pasiv la distrugerea lentă a acestei profesii, fiind un complice tăcut. Se simte nevoia unui restart al activității în cadrul Baroului București, în beneficiul nostru, al tuturor.

Asigurarea accesului membrilor Baroului București la centrele de sănătate și alte facilități

Complexul Balnear și de Recuperare “Corpore Sano”- Techirghiol este singurul centru iluzoriu de sănătate al avocaților, de fapt, un sifon al fondurilor profesiei ce are girul anumitor potentați și, bineînțeles, cu dedicație. Este de notorietate faptul că, în realitate, Centrul de la Techirghiol (http://balnear-corporesano.ro) beneficiază altora, nu avocaților, deși a fost realizat cu banii noștri și este finanțat în continuare cu banii noștri, pentru că nu aduce profit, ci deficit, în realitate fiind an de an subvenționat cu fondurile provenite de la noi, avocații. Pentru cine și de ce plătim noi avocații un centru de sănătate în Techirghiol, care pentru a supraviețui este prezentat drept profitabil prin metode de cosmetizare contabilă? Indemnizația administratorului este sistematic omisă de la rubrica de cheltuieli în materialele prezentate Congresului Avocaților, fiind strecurată la alte rubrici de cheltuieli, doar așa rezultând artificial o profitabilitate. Cui profită se poate simplu afla însă, aplicând regula ”follow the money”.

Transmiterea on line a Congreselor anuale, a ședințelor și deciziilor importante ale UNBR și ale Baroului București.

UNBR guvernează prin decrete-legi. Autonomia și rolul de lider al avocaturii pe care l-a avut Baroul București până la moartea decanului Cristian Iordănescu, au fost confiscate dictatorial de către UNBR care, de la înălțimea rolului său, a pierdut orice contact real cu noi, avocații! Ședințele Consiliului UNBR și cele ale Consiliului Baroului București trebuie să fie publice. Orice avocat care dorește, trebuie să poată asista la ele. Mai mult, ele trebuie să fie transmise live pe un site la care accesul să se poată realiza de către fiecare avocat prin intermediul unui cont personal și al unei parole. La fel și în ceea ce privește Congresul Avocaților. Aceste este organul suprem de conducere al profesiei, nu Consiliul UNBR, Comisia Permanentă sau Președintele UNBR, același de prea multe mandate. După 29 de ani de la Revoluția din 1989, după 24 de ani de la promulgarea Legii 51/1995 – prima lege postdecembristă a avocaților, suntem mai săraci, mai chinuiți, mai expuși și din ce în ce mai lipsiți de orice speranță profesională de mai bine.

Independența avocatului!

Independența avocatului este garanția reală a dreptului la apărare și fundamentul unui stat democratic, al unui stat de drept. ”Ce a mai rămas astăzi din independența avocatului?” este o întrebare la care fiecare dintre noi vom răspunde la vot!

Protejarea profesională a avocaților Baroului București

Avocatul reprezintă o instituție fundamentală în orice regim democratic. Avocatul este ultima baricadă împotriva abuzurilor. Avocatul trebuie să fie protejat. Conducerea UNBR și BB a prezentat cu emfază marea victorie obținută, după 28 de ani de democrație originală, aceasta fiind decizia de a nu se mai reține abuziv telefonul avocatului de către jandarmii parchetelor la ordinele procurorilor. După 24 de ani de umilințe de la adoptarea legii 51/1995, marea victorie a aleșilor este de fapt egală cu zero, fiindcă în continuare telefoanele pot fi reținute prin dispoziția procurorului, deși nu avocatul este cercetat penal și nu i se poate îngrădi vreun drept pe durata exercitării profesiei. În continuare la unele unități de parchet sau secții de poliție avocații nu se pot legitima cu legitimația (cardul) de avocat, conducerea profesiei nefăcând nimic pentru a transmite la nivelul conducerii Ministerului Public sau a Ministerului Afacerilor Interne aceste minime informații legale, pentru a fi aplicate de subordonați. Nu este nevoie de protocoale pompoase, ci doar de de luarea unei atitudini publice, neechivoce. Este necesară o schimbare reală pentru ca avocatura să își recapete cu adevărat demnitatea pierdută, iar noi, avocații, respectul cuvenit!

Demersuri pentru contribuții diferențiate la fondul pentru susținerea activității de asistență judiciară

Dreptul la un avocat din oficiu este garantat tuturor celor care se află în situațiile expres prevăzute de dispozițiile NCPP (art. 90 – Asistența obligatorie a suspectului sau inculpatului). Pe lângă dificultatea exercitării misiunii pe care avocatul din oficiu o are, piedicile acestuia venind de la instanțe și organizarea activității acestora, parchete dar și de la barou, tot avocatului i se mai adaugă artificial încă o povară: virarea unei cote de 2% către fondul pentru asigurarea activității de asistență judiciară. Practic, avocatul care prestează o activitate de asistență judiciară din oficiu este discriminat în raport cu restul avocaților din Barou, acesta contribuind cu o sumă suplimentară care a crescut de la 1% la 2%! Reprezentanții Baroului București în Consiliul UNBR pot initia demersuri pentru abrogarea imediată a dispozițiilor art. 166 alin. 3 din Statutul profesie de avocat și, implicit, a acestei taxe. Onorariile din oficiu, în condițiile în care sunt permanent achitate cu întârziere, trebuie actualizate în permanență cu rata inflației și cu dobânda legală. Altfel, echivalentul muncii este erodat de inflație, Ministerul Justiției și Statul obține dobânzi la sume ce nu mai aparțin bugetului, iar avocații prestează o activitate pentru care sunt platiți când vrea Ministerul Justiției, de parcă am fi furnizori de mâna a treia, cu plata la 90 de zile.

Autonomia Baroului București

Cândva Baroul București, cel mai mare barou din România ca număr de avocați, având cea mai mare contribuție la bugetul CAA Centrală, se manifesta, de facto, ca forța de avangarda a întregii avocaturi. Acum, Decanul și Consiliul Baroului au ajuns o anexă a UNBR, interesele avocaturii bucureștene fiind dictate de la centru, orice decizie a Baroului București putând fi suspendată sau infirmată în cazul în care există interese străine de cele legitime ale avocatului membru în Baroul București. Cândva, barourile organizau autonom, fiecare în parte, examenul de admitere și de definitivat în profesie, un alt monopol UNBR și INPPA..

Susții și TU aceleași principii?

TOP