7 inițiative pe care le aplic în Consiliul Baroului București

1. Transparență totală a organelor de conducere ale Baroului București

Dezbaterile Consiliului Baroului București vor fi transmise on-line pentru avocații Baroului București cu acordul participanților. Hotărârile Consiliului Baroului și Deciziile Decanului sau orice alte hotărâri ale conducerii profesiei vor fi postate on-line, cu excepția celor ce privesc aspecte personale sau confidențiale. În lipsa transparenței profesia a involuat, anul 2023 aducând o avocatură în disoluție, atacată din interior, de multe ori în pragul unui colaps ce poate marca revenirea la dictatură în România. Orice dictatură începe cu un căluș pus în gura avocatului!

Revenirea la cota inițială de 10% a contribuției la Casa de asigurări a avocaților

În plină pandemie, fără niciun fundament economic transparent, în condițiile în care profesia a primit lovitură după lovitură, taxele aferente Casei de Asigurări au fost majorate la 12% în 2022, 13% în 2023 și 14% în 2024. Consiliul Baroului București, cu majoritate, nu a dorit să susțină diminuarea niciunei taxe astfel că alături de colegi din Baroul București și alte barouri am atacat în instanță Hotărârea C.U.N.B.R. privind majorarea. Dosarul este pendinte pe rolul instanțelor de judecată fără o soluție definitivă. În lipsa unei voințe la nivelul conducerii profesiei care să țină seama de dorința avocaților, acțiunea în instanță este un remediu necesar apărarea avocaturii fiind la fel de importantă ca apărarea drepturilor și libertăților oricărui român.

Esențial este că la majorarea cotei cu 1% în anul 2014, fondul Casei de Asigurări a crescut constant cu aproape ½ față de valoarea netă reală – 110.000.000 lei (2014) la 200.000.000 lei (în 2021). Așadar majorarea cu încă 3 procente va conduce în timp de 5-6 ani la minim o triplare a fondului, depășind suma de 1 mld. lei sumă nejustificată în raport de realitățile profesiei și ineficiența evidentă a U.N.B.R. și C.A.A. – filiala București.

Protecție împotriva abuzurilor față de avocați în raport de orice instituție sau persoană ce exercită autoritatea de stat ori funcția publică precum și demararea de acțiuni colective în justiție

Avocații trebuie să beneficieze de mecanisme de protecție reală în fața oricărui abuz al unei instituții sau persoane ce exercită autoritatea de stat sau o funcție publică. În mandatul 2023-2027 va fi înființat un Departament pentru cercetarea abuzurilor împotriva avocaților la nivelul Baroului București. Acolo unde abuzurile sunt sistemice, existând o multitudine de cazuri similare, vor fi inițiate acțiuni colective în scopul reinstaurării deplinei legalități în raporturile dintre avocat și orice instituție publică sau persoană ce exercită funcția publică. Avocații din Baroul București vor beneficia de expertiza pro-bono a propriilor colegi.

Modernizarea Serviciului de asistență judiciară

În prezent avocații creditează Statul Român cu muncă și bani pentru ca acesta să garanteze dreptul la apărare prevăzut la articolul 24 din Constituție, în triada drepturilor și libertăților fundamentale. Este necesar un nou Protocol al S.A.J. la nivel național inițiat de către Baroul București, un nou Regulament al S.A.J. adaptat anului 2023, propunerea unor noi prevederi statutare și legale la nivelul Congresului U.N.B.R. care să garanteze dreptul la apărare prin reglementarea unor onorarii corespunzpătoare către avocații din oficiu. Onorariul avocatului din oficiu vor asigura o apărare lipsită de caracter discriminatoriu, trebuind ajustate la nivelurilile minimale stabilite prin Hotărârea C.U.N.B.R. 174/2001 actualizate conform (onorariu minim dosar penal per fază procesuală 2650 lei). Este necesară o aplicație user-friendly, funcțională pentru avocatul din oficiu, precum și un Departament S.A.J. care să răspundă nevoilor acestora în timp real. Taxarea suplimentară cu 2% pentru funcționarea departamentului S.A.J. este discriminatorie și trebuie să fie transferată în sarcina Statului. Restructurarea personalului angajat în cadrul serviciului de asistență judiciară este necesară.

Demersuri pentru realizarea unui soft/aplicații pentru gestionarea online a dosarelor avocatului

Vom iniția demersuri pentru realizarea unui soft/aplicații, care să fie pus la dispoziție gratuit și opțional tuturor avocaților din Baroul București, de gestiune a dosarelor proprii, calculare a costurilor activităților specifice profesiei, stabilire a onorariilor și costurilor minimale, astfel încât avocații să poată ajusta corect onorariile lor, costurile fiind suportate de clienți și nu de avocat, care acceptă un onorariu forfetar. Un astfel de soft ar acoperi decalajul tehnic și concurențial între avocați și marile platforme, scopul fiind acela de a conserva valorile avocaturii clasice.

Identificarea și utilizarea corectă a patrimoniului Baroului București, Casei de Asigurări a Avocaților și U.N.B.R.

Care sunt activele bănești, rezervele și activele mobiliare și imobiliare, precum și cum sunt acestea înregistrate și prezentate membrilor Baroului București în mod exact și riguros? Aceste informații trebuie să fie publice, transparente și afișate în permanență actualizat, astfel încât avocații din Baroul București să poată verifica și decide informat scopul și destinația patrimoniului ce le aparține.

Eliminarea obligativității fondului de solidaritate

Fondul de solidaritate, impus avocaților de către U.N.B.R. gestionat de aceeași suprastructură desprinsă de votul democratic din Barouri, nu trebuie impus cu forța. Acest fond, trebuie constituit voluntar și alocat transparent către avocații care sunt realmente în nevoie drept pentru care propunem prezentarea acestuia prin pagina publică de internet, cu indicarea dinamicii acestuia și sumelor disponibile și acordate în timp real. Acest fond nu trebuie să reprezinte un pretext pentru înghețarea alocării de sume de la C.A.A. reprezentând alte contribuțoii de asigurări sociale.

Baroul București merită un nou început. Avocatura redevine o profesie respectată!

TOP