VIEW ALL
 • Ședința din 28.08.2023

  Referitor la problematica modificarii Codului fiscal – propuneri formulate de dl. consilier Ciobanu Aurel: alegerea unei forme de protest a avocatilor din Baroul Bucuresti; data la care forma de protest să fie pusă în practică pentru maxim impact; demararea cu maximă urgență a oricaror formali...

 • Ședințele extraordinare din 22.08.2023 și 23.08.2023 în vederea declanșării protestului de către avocații Baroului București

  Toți suntem la curent cu faptul ca, in ciuda mesajelor date atât de UNBR cât și de multe din barouri, chestiunea modificării Codului fiscal este încă de actualitate. Mai mult, din țara ne vin semnale în sensul ca la nivel de barouri se discută despre ce alte forme de protest să fie puse in practică;...

 • Ședința din 08.08.2023

  Verificare îndeplinire condiții inscriere in Comisii și constituire Comisii, conform Regulamentului Adunării Elective 18-22.09.2023; Problematica supraimpozitarii profesiilor liberale prin proiectul de Ordonanță al Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal ...

 • Ședința din 18.07.2023

  Regulamentul Adunării Elective 18-22.09.2023, forma finală – de finalizat prevederile referitoare la turul II, stabilire data, completare Calendar. Decanul supune la vot revenirea la forma initială a Regulamentului, respectiv alegerea decanului cu un singur tur: 8 voturi pentru, 4  voturi contr...

 • Ședința din 04.07.2023

  Este adoptat Regulamentul Adunării Elective 18-22.09.2023; Se stabilește programul următoarelor sedinte CBB: 18 iulie, 8 și 28 august, format mixt, ora 12.00; Se discută față de solicitarea dlui. consilier Mihnea Stoica de a organiza și sustine 4 cursuri de pregatire profesională în luna august. Dec...

 • Ședința din 20.06.2023

  Clarificare regim juridic al proprietarului terenului din Predeal (BB+Filiala Bucuresti a CAA), Invitat dl. presedinte Florin Petrosel. Se supune la vot recunoașterea dreptului de coproprietate in cota de ½, BB si Filiala CAA. Se aproba cu majoritate; Solicitare din partea dnei. av. UR privind audit...

 • Ședința din 13.06.2023

  Informare privind Congresul Avocatilor 9-10 iunie 2023; Măsuri în vederea organizării Zilei Baroului Bucuresti – 23.09.2023 – stabilire locație, furnizori, etc.; Clarificare regim juridic al proprietarului terenului din Predeal (BB+Filiala Bucuresti a CAA); Informare din partea dnei. av. ACG privind...

 • Ședință din 06.06.2023

  Cerere din partea dnei. av. URA de a supune dezbaterii Congresului Avocatilor propunerea ca avocații sa beneficieze de o remuneratie/spor pentru condiții de risc ridicat sau condiții periculoase;...

 • Ședință din 30.05.2023

  Aplicare majorare cu rata inflatiei a contributiilor avocatilor definitivi (58 lei) si introducere contributie pentru avocatii stagiari (10 lei/anul I si 20 lei/anul II), conform proiectului de buget adoptat prin HCBB 7/2023;  – eu ce am votat? Propunerea dnei. av. DC privind inițierea și...

 • Ședință din 23.05.2023

  Solicitare din partea dnei. av. BIE de retribuire a membrilor Comisiei de Validare a Candidaturilor pentru activitatea desfășurata. Se decide remunerarea activității membrilor ambelor comisii cu 1500 lei net fiecare;  – cine e bie? Oferta OPTI pentru noi funcționalităti ale aplicației BB:...

 • Ședință din 16.05.2023

  Soluționare contestații formulate in baza art. 13.6 din Regulamentul de organizare a Adunarii, invitat dl. MariusDumitru, reprezentant al consultantului tehnic INTRACONNECT SRL; Solicitare proiect pentru reabilitarea victimelor torturii – Rupa Vili; Solicitare emitere punct de vedere față de dispozi...

 • Ședință din 09.05.2023

  Finalizare mobilier et VI (foaier si anexe – cafenea avocati), oferta Mobexpert cu servicii de proiectare gratuite; Propunere de actualizare a protocolului de colaborare Baroul București – Colegiul Consilierilor Juridici Bucuresti;...

 • Ședință din 25.04.2023

  Verificarea conditiilor prevazute de HCBB nr. 6/2023 în procedura de selecție a candidatului propus de Baroul București pentru Comisia Centrală de Disciplină Se adoptă proiectul de buget pentru anul 2023; Măsuri organizatorice privind găzduirea în anul 2024 a Conferintei IBA; Invitație din partea Ba...

 • Ședință din 11.04.2023

  Desemnare Comisii in baza Regulamentului Adunării:  Comisia de Organizare a Adunrii (7 membri, inclusiv Decan, numiți prin Decizie a CBB) Comisia de Validare a Candidaturilor (5 membri – tabel cu 25 de candidaturi) Comisia de Soluționare a Contestatiilor (3 membri – tabel cu 13 candidaturi) de ...

 • Ședință din 28.03.2023

  Draft HCBB Calendar Adunare Ordinară și Proiect Regulament, amendamente și propuneri depuse de: dna. av. CC, dna. av. ER  (inclusiv cereri informatii ref IFEP), dl. av. AZ, dna. av. CM, dl. consilier Ștefan Naubauer, dl. consilier Alexandru Păun, proiect consolidat. Se adoptă cu 10 voturi pentr...

 • Ședință din 21.03.2023

  Propunere de publicare a cărții „Sarmiza Bilcescu- Alimanestianu. Viața exemplară a unei Românce“; Din partea dnei. av. US, propunere de popularizare pe site a unei invitatii lansate de UNESCO si Bonavero Institute of Human Rights at the Faculty of Law, University of Oxford, in vederea înscrierii la...

 • Ședință din 14.03.2023

  De la Filiala CAA – comunicarea tabelului cu avocații care au acumulat restanțe, de cel puțin 3 luni,  la plata cotelor către propriul sistem de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților în perioada Ianuarie 2013 – Decembrie 2022 Referat Contabilitate privind restantieri...

 • Ședință din 07.03.2023

  Listă avocați care și-au manifestat intenția de a face parte din grupul de lucru privind digitalizarea, se decide invitarea acestora la o ședință de lucru la sala de conferințe a Baroului; Draft HCBB Calendar Adunare Ordinara si Proiect Regulament, amendamente si propuneri depuse de: av. CC, av. ER ...

 • Ședință din 28.02.2023

  Invitație din partea The Bar Association of India la Convenția „New Delhi International Rule of Law“ – 15-16 aprilie, New Delhi în raport de care se va trimite o o scrisoare de mulțumire cu propunerea unei întâlniri bilaterale  la Baroul București; Raspuns din partea Centrului de Reținere...

 • Ședință din 21.02.2023

  Dezbaterea Hotărârii Consiliului UNBR nr. 309 din 9-10 decembrie 2022 privind aprobarea Strategiei pentru adaptarea profesiei de avocat la cerințele transformării digitale a sistemului judiciar, Am susținut că este o problema de legalitate, CUNBR s-a abătut de la rezoluția Congresului, propune sa se...

 • Ședință din 14.02.2023

  Dezbateri privind executia bugetara pe anul 2022 , proiectul de buget pentru anul 2023 – de avut in vedere: costuri pentru Zilele Baroului București, robe si coduri stagiari, mobilier/dotari etajul VI, filme personalități; Solicitare sponsorizare producție film „Al doilea cuplu primordial“ – av. Cre...

 • Ședință din 17.01.2023

  Informare din partea Decanului privind demersurile de clarificare referitoare la calitatea de membru al CBB a domnului av. Nicu Tiberius – atașat dosarul profesional. Având în vedere situația de balotaj la vot este amânată luarea unei decizii;...

 • Ședință din 10.01.2023

  Informare din partea Decanului privind demersurile de clarificare referitoare la calitatea de membru al CBB a domnului av. Nicu Tiberius; Informare din partea Decanului privind demersurile de clarificare referitoare la calitatea de membru al CBB a domnului av. Nicu Tiberius. Se dispune atașarea dosa...

 • Ședință din 20.12.2022

  Comunicare din partea Asociației pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki – Studiu cu privire la respectarea drepturilor procesual penale ale suspecților și inculpaților, din perspectiva acestora. Decanul si dl. consilier Petruț Ciobanu vor prezenta in CBB din 17.01.2023 un...

 • Ședință extraordinară din 16.12.2022 având ca obiect Festivitatea Depunerii Jurământului Profesional

  Evenimentul a avut loc in Palatul de Justiție – Curtea de Apel București, „Sala Pașilor Pierduți“, într-un cadru solemn, și a fost destinat avocaților care au promovat examenul de primire în profesie în sesiunile din aprilie și septembrie 2022, și care s-au înscris în Tabloul avocaților cu drept de ...

 • Ședința din 13.12.2022

  Activitati preconizate să se desfasoare in anul 2023 – Adunarea Generala, ordinară si electivă, precum și analiza algoritmului numărului de consilieri ai Baroului  București conform prevederilor legal – 15 sau 21; Referat Compartimentul Administrativ privind ofertele primite pentru instalarea u...

 • Ședința din 06.12.2022

  Dezbaterea agendei activitățile preconizate să se desfasoare in anul 2023; Consiliul UNBR- ordine de zi si aspecte de interes pentru Baroul București;...

 • Ședința din 29.11.2022

  Referat intocmit de dl. cons. Mihnea Stoica privind transpunerea Directivei UE 2020/1828. Am considerat ca intre directiva si textul de implementare este o diferenta majora, crede ca BB trebuie sa se opuna la aceasta deviatie de la scopul directivei. Se dispune sesizarea Ministerului Justiției și a ...

 • Ședința din 22.11.2022

  Se ia act de Decizia UNBR nr. 427/11.11.2022 privind validarea rezultatelor examenului de absolvire a I.N.P.P.A, desfașurat la data de 06.11.2022  și în consecință se emit decizii de definitivare; Organizare Festivitate de Depunere a Juramantului, CAB, Sala Pasilor Pierduti, in data de 16.12.20...

 • Ședința din 15.11.2022

  Adresa din partea Filialei Bucuresti a CAA privind campania de notificare, respectiv informare, a  avocaților care înregistreze datorii la propriul sistem de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor. Se decide postarea pe site a unui anunț și convocarea a câte 100 de colegi avocaț...

 • Ședința din 08.11.2022

  Dezbateri asupra Cererii de finantare a tipizatelor pentru Proiectul Fii avocat in scoala ta!, editia a II-a – coordonator av. RS. Decanul arată că toate sumele plătite de BB către FAST nu au fost plătite către vreun avocat, la cererea sa expresă urmează ca BB să vireze sume de bani în continuare că...

 • Ședința din 01.11.2022

  Dezbateri legate de proiectul „Eliminarea factorilor pentru inflația de cauze, identificarea elementelor normative și a tendințelor de aglomerare – EFICIENȚĂ” (Cod SIPOCA/MySMIS 752/129914)”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 – 14.1...

 • Ședința din 11.10.2022

  Informare a dlui. consilier  Ștefan Naubauer cu privire la întâlnirea intermediară a Federației Barourilor Europene de la Palermo din data de 17-19 noiemebrie urmată de dezbateri prvind necesitatea aderării la Federația Barourilor Europene a Baroului București; Ședință solemnă a Consiliului Baroului...

 • Ședința din 04.10.2022

  Solicitare de a se înainta adrese către DIICOT pentru asigurarea fondurilor necesare plății onorariilor SAJ; Dezbateri privind neasigurarea accesului consilierilor la Hotărârile Consiliului – istoricul acestora –;...

 • Ședința din 27.09.2022

  Solicitări ale ANAF  pentru depunerea unor situații financiare ale asociațiilor Clubul Sportiv Baroul București și Asociația Tinerilor Avocați. Decanul menționează că nu cunoaște situația și vor fi identificate aceste asociații cu sediul la Baroul București; Dezbateri asupra OG 66/2000 privind ...

 • Ședința din 20.09.2022

  Dezbateri asupra participării Baroului București la Federeația Barourilor Europene și cu privire la lipsa relevanței și activității intarenaționale a BB; Contract de sponsorizare Alpha Bank a Baroului București în valoare de 10.000 de euro; Dzbateri asupra compatibilității dintre activitatea de expe...

 • Ședința din 13.09.2022

  Este ales ca reprezentant al Baroului București în comitetul UIA dl. consilier Ștefan Naubauer; Este sesizat de către dl. consilier Friedmann Nicolescu-Josif faptul că există restanțieri (aproximativ 2000) unii dintre aceștia având debite ce sunt supuse pericolului prescripției și este propusă o șed...

 • Ședința din 06.09.2022

  Demersuri și dezbateri legate de organizarea zilelor Baroului București în data de 24.09.2022, domnul consilier Friedmann Nicolescu Josif  se oferă să aibă o alocuțiune de 10 minute cu această ocazie;  Selecție avocat responsabil cu protecția datelor personale la nivelul Baroului București...

 • Ședință extraordinară din 02.09.2022

  Au fost validate rezultatele examentului de admitere în profesia de avocat;...

 • Ședința din 28.06.2022

  A fost adoptată nota de fundamentare a protocolului BB – CEJ; Informarea domnilor consilieri Mihai Alexandru Tănăsescu și Ștefan Naubauer legată de deplasarea acestora la Sofia la reuniunea reprezentanților barourilor balcanice din cadrul FBE; Se solicită de către dl. prodecan Daniel Fenechiu prelun...

 • Ședința din 21.06.2022

  Domnul prodecan Fenechiu a propus organizarea zilelor Baroului București la Clubul Diplomatic; Se aprobă programul de pregătire profesională propus de către dl. consilier Mihnea Stoica; Domnul consilier Ștefan Naubauer informează cu privire la conferința la care a participat ca reprezentant al Barou...

 • Ședința din 14.06.2022

  Se aprobă organizarea unei conferințe sub egida Baroului București cu privire la decizia CCR privind prescripția specială a răspunderii penale de către dl. consilier Mihnea Stoica; Este revocată dna. av. RS din calitatea de reprezentant al Baroului București în fața Comisiei de Disciplină pentru com...

 • Ședința din 07.06.2022

  Este reluată problema unificării fondurilor CAA, fără a exista o fundamentare economico-financiară adecvată, fiind amânate dezbaterile după Congresul Avocaților spre a vedea poziția celorlalte filiale, inclusiv cele cu mari deficiențe ce ar impacta negativ filiala Baroului București; Decanul propune...

 • Ședința din 31.05.2022

  A fost pusă din nou în dezbatere la cererea dlui. Prodecan Daniel Fenechiu unificarea fondului de pensii deși nu există un sistem unic de evidență contabilă, acest aspect putând provoca mari pierderi financiare filialei București, dar față de poziția consilierilor a fost din nou amânată cu o săptămâ...

 • Ședința din 24.05.2022

  A avut loc o ședință comună alături de Consiliul CAA – Filiala București, în care s-au discutat situația restanțierilor (aproximativ 2000 de avocati) dintre care 248 în situație de suspendare iar gradul de colectare fiind în prezent în curs de îmbunătăție. Cu privire la unificarea fondului de pensii...

 • Ordinea de zi din 17.05.2022

  A fost aprobat protocolul ce urma a fi încheiat între Barou și Camera Executorilor Judecătorești București privind aplicarea dispozițiilor art. 65 indice 9 din Statutul UNEJ privind caracterul autentic al delegației avocațiale în procedura execuțională, acesta fiind înaintat Camerei Executorilor spr...

 • Ședința din 10.05.2022

  Propunere a CAA privind unificarea fondului susținută pe ordinea de zi de către domnul Decan, cerere amânată cu o săptămână;...

 • Ședința din 03.05.2022

  A fost dezbătută problema neconcordanței proceselor-verbale de ședință, mai exact – deși în ședință erau dezbătute unele aspecte, acestea nu se regăseau integral sau exact în procesele verbale. Pentru aceasta unul dintre colegi a pus în discuție dispoziția decanului de a nu mai supune validări...

 • Ședința din 28.04.2022

  În raport de ordinea de zi, am solicitat rectificarea condicii unde erau erori consemnate privind bugetele aferente unor evenimente, am solicitat prezentarea condicii lucrărilor pentru care se solicita vot – validare (lipsea condica) am solicitat comunicarea de materiale prin e-mail spre a putea pre...

 • Ședința din 19.04.2022

  • s-a dezbătut faptul că un număr de 5.096 avocați nu au poliță de răspundere profesională valabilă înregistrată la Barou. Urmare a aceste situații am comunicat cu personalul Baroului care înregistrează în sistem manual polițele comunicate de colegi și am propus un sistem de evidență automată, dar p...

 • Ședința din 12.04.2022

  Prima ședință de consiliu la care am participat: Decanul supune la vot constatarea completării componenței CBB cu dl. avocat Alexandru Păun. Cu majoritatate, o abținere (av. Alex Păun) se admite și se va emite HCBB;...

 • Probleme SAJ BB Part. 1

  Prezenta postare face parte dintr-o serie de postări ce vizează problemele deosebit de grave din cadrul SAJ al Baroului București, binecunoscute de noi toți și încă nerezolvate. Scopul este să scoatem din letargie responsabilii și să obținem intrarea în normalitate a activității SAJ , care este in s...

 • Probleme SAJ BB Part. 2

  Prezenta postare face parte dintr-o serie de postări ce vizează problemele deosebit de grave din cadrul SAJ al Baroului București dar și ale SAJ ale Barourilor din țară, binecunoscute de noi toți și încă nerezolvate. Scopul este să scoatem din letargie responsabilii și să obținem intrarea în normali...

 • Probleme SAJ BB Part. 3

  Prezenta postare este cea de-a treia din seria vizând problemele deosebit de grave din cadrul SAJ al Baroului București dar și ale Barourilor din țară. Scopul este să scoatem din letargie responsabilii și să obținem intrarea în normalitate a activității SAJ la nivel național și la nivelul BB, urmând...

 • Compuneri obligatorii…

  Dragi si iubiti colegi !Dat fiind că la concursul de compuneri obligatorii despre friptură grătar și ADSA au scris numai membrii Asociației (cu doi i) și pentru că tema este obligatorie ca să fii, rămâi, pledezi ca avocat, scriu și eu câteva gânduri … rânduri. Iertate-mi fie pârjoalele, chiftelele, ...

 • Draft proprie analiza CAA

  Pentru ca am promis colegilor din Cafenea si toata lumea tace, public draftul propriei analize CAA urmand ca varianta finala sa fie publicata ulterior pe toate grupurile: RAPORT ASUPRA AUDITULUI EFECTUAT DE KPMG CE URMEAZA A FI SUPUS ANALIZEI CONGRESULUI AVOCATILOR DIN ROMANIA DIN OCTOMBRIE 2019 In ...

 • Reasezare profesionala

  Ce parere avem noi avocatii despre o reasezare profesionala . Cine are doctorat si face parte din structurile de conducere sa il publice spre a se verifica daca e sau nu plagiat ! #meritocratie...

 • Majorare taxe CUNBR

  Majorarea taxelor de către CUNBR de la 11% la 14% este o glumă de PROST GUST a oamenilor pe care i-am votat în UNBR. Consilierii UNBR au votat MAJORAREA!Cei care au votat contra acesteia sunt așteptați în echipa mea, ne pot ajuta enorm. Vom forma un grup mare, având în vedere că petiția din 2019...

 • Ședință CBB 12.04.2022

  În continuarea ideii de informare a confraților despre aspectele semnificative constatate ex propriis sensibus în cadrul ședințelor CBB, azi vă aduc la cunoștință câteva măsuri adoptate cu majoritate în ședința din 12.04. 2022: „Demisie inaintata de unul dintre consilieri din calitatea de memb...

TOP