Declaratie #securistchallenge

DECLARAȚIE

#securistchallenge

 

Subsemnatul, PĂUN A. ALEXANDRU, avocat în Baroul București, dosar profesional numărul 6904, având în vedere candidatura subsemnatului, validată pentru demnitatea de Consilier în cadrul Baroului București, declar pe proprie răspundere, asumându-mi pe deplin consecințele legale stabilite de art. 326 Cod Penal privind următoarele:
Nu am avut niciodată calitatea de membru al vreunui serviciu secret, român sau străin, nici membru al personalului care își desfășoară activitatea acoperită în cadrul organelor de stat cu atribuții în domeniul securității naționale sau al structurilor ministeriale interne de informații, polițist lucrând sub acoperire, investigator sub acoperire, lucrător operativ din cadrul poliției judiciare sau al organelor de stat care desfășoară activități de informații, colaborator cu o altă identitate decât cea reală al organelor de urmărire penale, informator al organelor de urmărire penală sau informator al poliției.

Avocat Alexandru PĂUN

TOP